Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10235 20,00
10077/1 i 10082 35,00
10151 54,00
10591 20,00
10337 8,00
10333/1 9,00
10569 148,00
10543 10,00
56,00
10770 29,00