Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10172 16,00
10353 i 10354 15,00
10760 i 10483 69,00
10333/1 i 10333/2 205,00
10774 22,00
10172 3,00
9728 15,00
10769 23,00
10172 i 10220 15,00
10392 45,00