Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina
O. k. Branimira - 1 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 2 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 3 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 4 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 5 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 6 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 7 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 8 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 9 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 10 9359/1 4,00