Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
O. k. Branimira , prodajno mjesto br. 1 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 2 9359/1 4,00
O. k. Branimira, prodajno mjesto br. 3 9359/1 4,00
O. k. Branimira , prodajno mjesto br. 4 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 5 9359/1 4,00
O. k. Branimira, prodajno mjesto 6 9359/1 4,00
O. k. Branimira, prodajno mjesto 7 9359/1 4,00
O. k. Branimira, prodajno mjesto 8 9359/1 4,00
O. k. Branimira, prodajno mjesto br. 9 9359/1 4,00
O. k. Branimira - 10 9359/1 4,00