Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10588 8,00
10158 7,00
9810 110,00
10591 12,00
10774 16,00
9728 2,00
10588 10,00
10325 5,00
10325 10770 21,00
10591 14,00