Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10588 3,00
10684 2,00
10591 32,00
10772 5,00
9446/1 337,00
9578 4,50
10770 26,00
10588 4,00
10258 13,00
10443 24,00