Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10588 8,00
10158 7,00
9810 110,00
10591 12,00
10591 16,00
9728 2,00
10588 10,00
10325 5,00
10325 i 10770 21,00
10591 12,00