Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10234 38,00
9573/1 7,00
10172 16,00
10353 10354 15,00
10765 1048 37,00
10765 1048 15,00
10770 1,00
10333/1 173,00
10774 21,00
10172 3,00