Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10234 38,00
9573/1 5,00
10172 16,00
10353 i 10354 15,00
10765 10483 37,00
10765 10483 15,00
10333/1 173,00
10774 22,00
10172 3,00
9728 15,00