Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10765 55,00
10705 40,00
10705 33,00
10235 13,00
10258 i 10254/1 106,00
10765 9,00
10765 43,00
9929 63,00
10751 20,00
10165 15,00