Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina
Nova vrata 10764/1 4,00
O.k. Branimira 9359/1 4,00
Jurja Barakovića 10773 4,00
O.k. Petra Krešimira IV-1 10767 4,00
O.k. Petra Krešimira IV-2 10767 4,00
O.k. Petra Krešimira IV-3 10767 4,00
Trg Petra Zoranića 10483 4,00
Jurja Barakovića 10773 4,00
Poljana Šime Budinića -2 10483 3,00
Poljana Šime Budinića -3 10483 3,00