Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Lokacija Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
Nova vrata 10764/1 4,00 prodaja bombona
O.k. Branimira 9359/1 4,00 pečenje i prodaja kukuruza
Jurja Barakovića, prodajno mjesto br. 1 10773 4,00 pečenje i prodaja kukuruza
O.k. Petra Krešimira IV, prodajno mjesto 1 10767 4,00 pečenje i prodaja kukuruza
O.k. Petra Krešimira IV- prodajno mjesto br.2 10767 4,00 pečenje i prodaja kukuruza
O.k. Petra Krešimira IV, prodajno mjesto 3 10767 4,00 pečenje i prodaja kukuruza
Trg Petra Zoranića 10483 4,00 pečenje i prodaja kukuruza
Jurja Barakovića 10773 4,00 pečenje i prodaja kestena
Šimuna Kožičića Benje (šetnica), prodajno mjesto br. 1 10777 3,00 prodaja umjetničkih slika
Šimuna Kožičića Benje (šetnica), prodajno mjesto br. 2 10777 3,00 prodaja umjetničkih slika