Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10769 10,00
9581 13,00
10172 15,00
10392 45,00
10765 34,00
10705 40,00
10705 33,00
10235 3,00
10258 i 10254/1 134,00
10765 9,00