Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10235 17,75
10077/1 i 10082 47,00
10151 54,00
10591 20,00
10569 183,00
10543 10,00
56,00
10770 26,00
10234 38,00
9573/1 5,00