Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
5091 66,00
9688 i 9686/3 22,00
3731/1 16,00