Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10265 44,00
10774 13,00
10510 10480 35,00
10290 15,00
10777 6,00
46,00
9453 36,00
9453 4,00
9572 i 9573/1 24,00
10767 167,00