Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10588 10,00
10232/3 148,00
10172 73,00
9797 23,00
9797 8,00
10135 30,00
10772 10,00
10591 7,00
10716 130,00
9907 34,00