Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
9453 25,00
10172 22,00
10765 17,00
4828 24,00
10172 3,00
10235 14,00
10588 11,00
10766 36,00
9627 25,00
10234 10231 68,00