Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
9627 25,00
10234 i 10231 68,00
10591 8,00
9810 110,00
10591 12,00
10774 i 10565 16,00
10588 10,00
10325 5,00
10325 i 10770 21,00
10591 12,00