Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
9453 25,00
10172 22,00
10765 17,00
4828 24,00
10172 3,00
10235 14,00
10588 11,00
10766 36,00
9627 25,00
10234 i 10231 68,00