Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
9453 25,00
10172 22,00
9797 17,00
4828 24,00
10172 3,00
10235 14,00
10588 11,00
10766 36,00
9627 25,00
10234 i 10231 68,00