Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10539 108,00
9907 54,00
9907 88,00
10766 5,00
10483 36,00
10483 14,00
10483 19,00
9860 46,00
9860 14,00
9812/2 74,00