Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10539 108,00
9907 54,00
9907 88,00
10766 5,00
10483 36,00
10483 14,00
10483 19,00
9860 46,00
9860 14,00
9812/2 74,00