Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10766 14,00
10291 44,00
10267 8,00
9410 4824 17,00
10766 79,00
10440 6,00
10440 13,00
10588 10172 14,00
9679 i 10764/1 43,00
10325 27,00