Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10766 2,00
10291 44,00
10267 8,00
9410 4824 17,00
10766 79,00
10440 6,00
10440 13,00
10588 10172 14,00
9611 43,00
10325 27,00