Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10765 43,00
9911 100,00
10751 14,00
10165/1 21,00
9758/1 i 9728 20,00
10591 41,00
10588 5,00
10743 250,00
10769 6,00
65,00