Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10065 i 10077 62,00
10313/1 50,00
9483/1 i 9425 155,00
10483 40,00
10483 45,00
10483 27,00
10483 33,00
9907 80,00
10766 4,00
9907 195,00