Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Stadioni Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10313/1 53,00
9819/2 i 9824 163,00
9860 i 10769 15,00
10291 160,00
10291 41,00
10313/1 43,00
10044 2,00
10065 i 10077 85,00
10313/1 43,00
94831/1 43,00