Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina Funkcija Namjena
10771 13,00
9819/2 i 9824 198,00
10313/1 53,00
9819/2 i 9824 163,00
9860 i 10769 15,00
10291 86,00
10291 161,00
10291 41,00
10313/1 43,00
10044 2,00