Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
2217/2 24,00
7471 30,00
7079 10,00
6567 30,00
7492 20,00
2797 30,00
5641/1 30,00
889/1 30,00
5641/1 10,00
889/1 80,00