Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
3857/1 53,00
3857/1 2,00
9321/1 93,00
9359/1 9,00
9688 9,00
9797 23,00
9452/1 71,00
9907 34,00
9797 8,00