Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
28,00
5212/9 44,00
4557/1 17,00
79/1 40,00
13382/2 127,00
13382/2 48,00
2857 15,00
2859 70,00
2217/2 24,00