Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
30,00
28,00
40,00
4557/1 17,00
79/1 40,00
13382/2 78,00
13382/2 48,00
2857 15,00
2859 70,00