Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10234 7,00
9860 i 10769 8,00
9449 26,00
10591 i 10661 20,00
10591 i 10661 20,00
10770 8,00
10770 8,00
10765 17,00
10172 34,00
10765 14,00