Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
2733 42,00
889 40,00
10766 50,00
10597 146,00
10172 35,00
10172 35,00
10766 23,00
4791/1 40,00
10765 21,00