Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
4843/9 150,00
4794/2 10,00
4,50
65,00
9367 4,00
9355/2 9355/9 101,00
9367 4,00
6,00
4772/1 10,00
3572 13,00