Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10325 27,00
9927 95,00
10591 7,00
889/1 15,00
4843/9 8,00
10716 130,00
10771 2,00
9679 i 10764/1 43,00
10265 13,00
10234 7,00