Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
9452/1 71,00
9907 34,00
9797 8,00
10325 27,00
9927 95,00
10591 7,00
889/1 15,00