Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
4226 15,00
10,00
889/1 31,00
3732 31,00
3859 20,00
12,00
5212/10 i 5212/9 40,00
9304/5 20,00
25,00
13,00