Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
13,00
10,00
18,00
4076/1 11,00
4046 32,00
4088/2 4,00
4046 26,00
4075 8,00
5107/1 29,00
5107/1 14,00