Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
43,00
36,00
9410 6,00
1266/16 10,00
4923/1 10,00
4900/2 9,00
3857/1 53,00
3857/1 2,00
3342/1 6,00
5212/8 75,00