Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
9359/1 59,00
9359/1 24,00
3654/2 39,00
3660/2 39,00
9367 19,00
93591 22,00
42,00
9359/1 3,00
9359/1 62,00
9359/1 81,00