Kiosci Štekati Brodari Ljetni Štandovi Ostali
Zona Katastarska čestica Površina
10661 5,00
10591 9,00
10234 32,00
9723 101,00
19,00
12,00
4791/1 91,00
4791/1 46,00
3526 30,00
9321/1 57,00