Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
9722 Brne Krnarutića 6 73,00
9755/2 Brne Krnarutića 13 623,59
3120/6 Crno 35,00
2152/52 Crno 145 56,00
10333/2 Dalmatinskog sabora 6 104,00
10459/1 Don Ive Prodana 1 25,00
10512-10513 Don Ive Prodana 2 40,00
10512-10513 Don Ive Prodana 2 39,00
10512-10513 Don Ive Prodana 2 40,00
10459/1 Don Ive Prodana 3 227,10