Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
3120/6 Crno 35,00
2152/52 Crno 145 56,00 knjižnjične djelatnosti
9712 Dalmatinskog sabora 11 104,00 arhiva
10459/1 Don Ive Prodana 1 25,00 ljekarna
10512-10513 Don Ive Prodana 2 40,00 pripremanje i usluživanje pića i prodaja slastica
10512-10513 Don Ive Prodana 2 39,00 pripremanje i usluživanje hrane i pića
10512-10513 Don Ive Prodana 2 40,00 aktivnosti za koje su registrirani
10459/1 Don Ive Prodana 3 227,10 ljekarna i ured
10459/1 Don Ive Prodana 3 35,90 skladište ljekova
10459/1 Don Ive Prodana 3 39,00 ured