Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
Bedemi zadarskih pobuna bb 15,00
10474 10475 Bedemi zadarskih pobuna 1 36,20
10474 10475 Bedemi zadarskih pobuna 1 28,00
9442 Bedemi zadarskih pobuna 2 52,00
9442 Bedemi zadarskih pobuna 2 93,00
10410/4 Bedemi zadarskih pobuna 5 49,00
10406/1 Bedemi zadarskih pobuna 11 170,00
10406/1 Bedemi zadarskih pobuna 11 187,00
9650 Biskupa J. Divnića 2 44,05
9650 Biskupa J. Divnića 4 8,00