Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10216 Borelli 7 62,00
10216 Borelli 7 34,00
10216 Borelli 7 16,00
10216 Borelli 7 105,75
10216 Borelli 7 39,00
10265 Borelli 8 153,00
10265 Borelli 8 106,00
10246 Borelli 14 32,00
10236 Borelli 16 28,00
9456 Braće Bilšić 2 44,00