Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
10216 Borelli 7 16,00 trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
10216 Borelli 7 105,75 restoran Dva ribara
10216 Borelli 7 39,00 skladište
10265 Borelli 8 153,00 pripremanje i usluživanje hrane i pića
10265 Borelli 8 106,00 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
10246 Borelli 14 32,00 aktivnosti za koje su registrirani
10236 Borelli 16 28,00 trgovina na malo mješovitom robom
9456 Braće Bilšić 2 44,00 frizerska djelatnost
10082 Braće Vranjana 8 25,00 urarska djelatnost
10082 Braće Vranjana 8 41,00 trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima