Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
Bokanjac - Kažimira Zankija 4 165,00 aktivnosti za koje su registrirani
782/190 Bokanjac - Kažimira Zankija 4 120,00 aktivnosti za koje su registrirani
699/21 Bokanjac, Trg Šime i Tadije 6 50,00 ambulanta opće medicine
699/21 Bokanjac, Trg Šime i Tadije 6 50,20 ordinacija dentalne medicine
Bonifacija Perovića 30 24,00 prazno
10177 Borelli 1 44,00 trgovina na malo odjećom
10179 Borelli 1 52,00 trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
10177 Borelli 1 17,00 trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
10177 Borelli 1 125,00 ljekarna
10177 Borelli 1c 20,00 skladište ljekova