Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10537 E. Kotromanić 2 25,50
10504 E. Kotromanić 3 19,00
10504 E. Kotromanić 3 95,13
10498/1 E. Kotromanić 7 5,00
10498/1 E. Kotromanić 7 36,00
10498/1 E. Kotromanić 7 36,00
10439 F. Grisogona 11a 70,00
10473 F. Grisogona 14 52,60
10473 F. Grisogona 14 53,00
10414 F. Grisogona 9 29,00