Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
10493 Don Ive Prodana 10 49,00 djelatnosti za koje su registrirani
10488 Don Ive Prodana 12 9,00 skladište
10488 Don Ive Prodana 12 34,00 provođenje aktivnosti za opće dobro za koje su registrirani
10522/1 E. Kotromanić 2 28,00 putnička agencija
10522/1 E. Kotromanić 2 38,00 trgovina na malo tiskom
10522/1 E. Kotromanić 2 45,00 trgovina na malo cvijećem, sadnicama…..i ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
10537 E. Kotromanić 2 49,80 frizersko-brijačka djelatnost
10537 E. Kotromanić 2 51,90 frizerska djelatnost
10537 E. Kotromanić 2 25,50
10504 E. Kotromanić 3 19,00 lutrija