Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10465 Don Ive Prodana 9 23,00
10465 Don Ive Prodana 9 28,00
10493 Don Ive Prodana 10 49,00
10488 Don Ive Prodana 12 9,00
10488 Don Ive Prodana 12 34,00
10522/1 E. Kotromanić 2 28,00
10522/1 E. Kotromanić 2 38,00
10522/1 E. Kotromanić 2 45,00
10537 E. Kotromanić 2 49,80
10537 E. Kotromanić 2 51,90