Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10177 Borelli 1 125,00
10177 Borelli 1c 20,00
10275 Borelli 2 46,00
10275 Borelli 2 35,00
10207 Borelli 3 34,00
10207 Borelli 3 22,00
10207 Borelli 3 22,00
10208-10209 Borelli 3-5 94,00
10208-10209 Borelli 3 48,00
10272 Borelli 6 36,00