Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
3536/1 I. Mažuranića 4 3,00 skladište
3536/1 I. Mažuranića 4 25,00 pripremanje i usluživanje pića
3536/1 I. Mažuranića 4 104,00
3536/1 I. Mažuranića 4 34,00 aktivnosti za koje su registrirani
3536/1 I. Mažuranića 4 24,00 frizerski salon za muškarce
3550/2 I. Mažuranića 13 94,08 ruševno
3503/5 I. Meštrovića 13 45,00 aktivnosti za koje su registrirani
10750 Ilije Smiljanića 2 42,00
10752 Ilije Smiljanića 2 53,00 aktivnosti za koje su registrirani
10749 Ilije Smiljanića 4a 14,00 pripremanje i usluživanje pića