Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
3439/4 I. Gundulića 2e 65,65
3536/1 I. Mažuranića 4 3,00
3536/1 I. Mažuranića 4 25,00
3536/1 I. Mažuranića 4 104,00
3536/1 I. Mažuranića 4 34,00
3536/1 I. Mažuranića 4 24,00
3550/2 I. Mažuranića 13 94,08
3503/5 I. Meštrovića 13 45,00
10750 Ilije Smiljanića 2 42,00
10752 Ilije Smiljanića 2 53,00