Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
10508-10509 Don Ive Prodana 4b 16,08 skladište
10508-10509 Don Ive Prodana 4b 21,43 aktivnosti za koje su registrirani
10496 Don Ive Prodana 6 22,00 skladište
10496 Don Ive Prodana 6 62,00 arhiva
Don Ive Prodana 6a 21,00 ured
10462 Don Ive Prodana 7 19,00 odvjetnički ured
10462 Don Ive Prodana 7 33,00 arhiva
10496 Don Ive Prodana 8 22,00 skladište
10465 Don Ive Prodana 9 23,00 krojačka djelatnost
10465 Don Ive Prodana 9 28,00 kemijska čistionica