Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10459/1 Don Ive Prodana 3 35,90
10459/1 Don Ive Prodana 3 39,00
10508-10509 Don Ive Prodana 4b 16,08
10508-10509 Don Ive Prodana 4b 21,43
10496 Don Ive Prodana 6 22,00
10496 Don Ive Prodana 6 62,00
Don Ive Prodana 6a 21,00
10462 Don Ive Prodana 7 19,00
10462 Don Ive Prodana 7 33,00
10496 Don Ive Prodana 8 22,00