Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10082 Braće Vranjana 8 25,00
10082 Braće Vranjana 8 41,00
10244/1 Braće Vranjana 9 145,80
10236 Braće Vranjana 11 55,00
10236 Braće Vranjana 11 58,55
10236 Braće Vranjana 11 10,00
BRGULJE, Luka Brgulje bb 16,40
BRGULJE, Luka Brgulje bb 2,00
BRGULJE, Luka Brgulje bb 29,70
9724 Brne Krnarutića 4 163,00