Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
4757/3 Bana Jelačića 6b 63,00 kulturno-prosvjetne djelatnosti
4753/1 Bana Jelačića 10a i 12a 236,00 trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima
4753/1 Bana Jelačića 12b 50,00 trgovina na malo voćem i povrćem u specijaliziranim prodavaonicama
4753/4 Bana Jelačića 18 97,00 ured
4829 Bartula Kašića 3 62,86 aktivnosti za koje su registrirani
4829 Bartula Kašića 3 14,10 ured
4829 Bartula Kašića 3 22,10 aktivnosti za koje su registrirani
10393 Bedemi zadarskih pobuna bb 300,00 ured
9446/1 9446/2 Bedemi zadarskih pobuna bb 116,75 pripremanje i usluživanje pića
Bedemi zadarskih pobuna bb 15,00 prazno