Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
4757/3 Bana Jelačića 6a 57,00
4757/3 Bana Jelačića 6b 63,00
4753/1 Bana Jelačića 10a i 12a 236,00
4753/1 Bana Jelačića 12b 50,00
4753/4 Bana Jelačića 18 97,00
4829 Bartula Kašića 3 62,86
4829 Bartula Kašića 3 14,10
4829 Bartula Kašića 3 22,10
Bedemi zadarskih pobuna bb 300,00
9446/1 9446/2 Bedemi zadarskih pobuna bb 116,75