Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10556 A. Medulića 2 217,00
10556 A. Medulića 2 24,50
10556 A. Medulića 2 438,00
10556 A. Medulića 2 344,00
10556 A. Medulića 2 120,00
10556 A. Medulića 2 60,71
4757/3 Bana Jelačića 6 57,00
4757/3 Bana Jelačića 6 35,00
4757/3 Bana Jelačića 6 62,60
4753/1 4753/2 Bana Jelačića 14a i 12b 178,00