Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
10556 A. Medulića 2 217,00 ured
10556 A. Medulića 2 24,50 ured
10556 A. Medulića 2 438,00 ured
10556 A. Medulića 2 344,00 galerija
10556 A. Medulića 2 120,00 ured
10556 A. Medulića 2 60,71 ured
4757/3 Bana Jelačića 6 57,00 aktivnosti za koje su registrirani
4757/3 Bana Jelačića 6 97,56 psihijatrijska ordinacija i dnevna bolnica
4753/1 4753/2 Bana Jelačića 14a i 12b 178,00 smještaj arhivske građe
4757/3 Bana Jelačića 6a 57,00 ambulanta