Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
10173 Varoška 6 23,00 trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama i slastičarnica
10173 Varoška 6 28,00 provođenje aktivnosti za opće dobro za koje su registrirani
10173 Varoška 6 91,00 pripremanje i usluživanje hrane i pića
4033/1 Vinkovačka ulica bb 200,00 aktivnosti za koje su registrirani
9688 Vrata sv. Krševana bb 66,00 turistička agencija
10765 Vrata sv. Roka 2 110,00 trgovina na malo odjećom, trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
9685/1; 10765 Vrata sv. Roka 1 36,00 brusačka djelatnost
10765 Zlatarska ulica 8 41,00 pripremanje i usluživanje pića
2864/3 Vukovarska ulica 1 100,00 aktivnosti za koje su registrirani
10333/1 Zlatarska 4 61,00 trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima