Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10556 Trg P. Zoranića 1 59,00
10556 Trg P. Zoranića 1 136,00
10556 Trg P. Zoranića 1 16,00
10556 Trg P. Zoranića 1 51,00
10556 Trg P. Zoranića 1 21,84
10556 Trg P. Zoranića 1 35,00
10556 Trg P. Zoranića 1 37,00
10556 Trg P. Zoranića 1 36,00
10556 Trg P. Zoranića 1 283,00
10556 Trg P. Zoranića (ulazni hol) 1