Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
3458/1 V. Maštrovića 20 56,00 trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
3458/1 V. Maštrovića 20 28,00 aktivnosti za koje su registrirani
10122 10123 V. Papafave 1 54,00 putnička agencija
10122 10123 V. Papafave 1 29,00 skladište
10125 V. Papafave 3 17,00 ured
10587 Varoška 3 60,00 ured
10587 Varoška 3 68,00 pripremanje i usluživanje hrane i pića
10587 Varoška 3 55,00 ured
10587 Varoška 3 63,00 ured
10174 Varoška 4 54,30 fotografska djelatnost, popravak fotoaparata i opreme