Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10556 Trg P. Zoranića 1 12,00
10556 Trg P. Zoranića 1 10,00
10556 Trg P. Zoranića 1 12,00
10556 Trg P. Zoranića 1 13,00
10556 Trg P. Zoranića 1 18,00
10556 Trg P. Zoranića 1 121,21
10556 Trg P. Zoranića 1 61,00
10556 Trg P. Zoranića 1 218,00
10556 Trg P. Zoranića 1 109,10
10556 Trg P. Zoranića 1 35,90