Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
10340 Narodni trg 1 9,50 server dvorana
3653/2 Obala kneza Branimira 14 137,20 trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
K. Zankija 4 47,60 provođenje aktivnosti za koju je zajednica registrirana
Bokanjac - Kažimira Zankija 4 70,00 aktivnosti za koje su registrirani