Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
4877 Zrinsko-Frankopanska 14 57,00
4877 Zrinsko-Frankopanska 14 51,00
4877 Zrinsko-Frankopanska 14 76,00
4877 Zrinsko-Frankopanska 14 46,00
4877 Zrinsko-Frankopanska 14 73,00
5895/1 Zrinsko-Frankopanska 16 40,00
5895/1 Zrinsko-Frankopanska 16 40,00
5895/1 Zrinsko-Frankopanska 16 30,00
5895/1 Zrinsko-Frankopanska 16 412,00