Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
Bokanjac - Kažimira Zankija 4 70,00 aktivnosti za koje su registrirani