Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
1266/3 A. G. Matoša 36 5,00 provođenje aktivnosti za koju je zajednica registrirana
7470/2 k.o. Veli Iž Veli Iž 5,00 provođenje aktivnosti za koju je zajednica registrirana
1868 k.o. Molat Molat 5,00 provođenje aktivnosti za koju je zajednica registrirana
1469 k.o. Olib Olib 5,00 provođenje aktivnosti za koju je zajednica registrirana
6335 k.o. Mali Iž Mali Iž 5,00 provođenje aktivnosti za koju je zajednica registrirana
133 k.o. Ist Ist 5,00 provođenje aktivnosti za koju je zajednica registrirana
3691/31 A. Hebranga 11b 82,80 uredska djelatnost
6753/1 k.o. Bokanjac MO NOVI BOKANJAC, A. Hallera 16 44,91 ordinacija opće obiteljske medicine
9680 Liburnska obala 4 55,00 pripremanje i usluživanje hrane i pića
59/6 k.o. Diklo MO DIKLO, Krešimirova obala 164 50,90 trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima