Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10125 V. Papafave 3 17,00
10587 Varoška 3 60,00
10587 Varoška 3 68,00
10587 Varoška 3 55,00
10587 Varoška 3 63,00
10174 Varoška 4 54,30
10173 Varoška 6 23,00
10173 Varoška 6 28,00
10173 Varoška 6 91,00
4033/1 Vinkovačka ulica bb 200,00