Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10299 Široka ulica 2 85,00
10301/2 Široka ulica 4 38,50
9805/1 Široka ulica 24 150,00
9805/1 Široka ulica 24 137,00
9805/1 Široka ulica 24 27,00
9805/1 Široka ulica 24 157,00
9805/1 Široka ulica 24 30,00
9805/1 Široka ulica 24 19,00
5562/1 T. Ivčića 3b 250,00
6376 Trg Gospe Loretske 1 64,00