Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
9805/1 Široka ulica 24 27,00 trgovina na malo odjećom, trgovina na malo obućom i proizvodima od kože, suvenirnica
9805/1 Široka ulica 24 157,00 trgovina na malo odjećom
9805/1 Široka ulica 24 30,00 proizvodnja i prodaja peciva
9805/1 Široka ulica 24 19,00 skladište
5562/1 T. Ivčića 3b 250,00 aktivnosti za koje su registrirani
6376 Trg Gospe Loretske 1 64,00 aktivnosti za koje su registrirani
6376 Trg Gospe Loretske 1 13,00 brijački salon
6401 Trg Gospe Loretske 5 45,00 dječji vrtić
6401 Trg Gospe Loretske 5 53,00 djelatnost stomatološke prakse
Trg P. Zoranića bb 402,49 prazno