Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
10555 Š. Brusine 13 32,00 turistička agencija
10555 Š. Brusine 13 46,00 trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
10556 Š. Brusine 19 138,00 trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima
10244/1 Široka ulica 1 3,00 prazno
10244/1 Široka ulica 1 385,30 trgovina na malo odjećom, trgovina na malo obućom i proizvodima od kože
10299 Široka ulica 2 74,00 trgovina na malo odjećom
10299 Široka ulica 2 85,00 trgovina na malo odjećom
10301/2 Široka ulica 4 38,50
9805/1 Široka ulica 24 150,00 kulturno-prosvjetne djelatnosti
9805/1 Široka ulica 24 137,00 trgovina na malo odjećom, trgovina na malo obućom i proizvodima od kože