Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
10549 Š. Brusine 5 16,00 trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama
10579/1 Š. Brusine 6 42,00 proizvodno-trgovačka djelatnost, galerija rukotvorina
10579/1 Š. Brusine 8 8,00 djelatnost prodajnih galerija
10579/1 Š. Brusine 8 21,00 trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
10577 Š. Brusine 10 23,00 fotografska radnja i fotokopirnica
10577 Š. Brusine 10 19,00 ured
10576 Š. Brusine 10a 41,00 trgovina na malo odjećom
10576 Š. Brusine 10a 21,92 skladište
10572 Š. Brusine 12 40,00 pripremanje i usluživanje hrane i pića - caffe galerija
10572 Š. Brusine 12 29,00 aktivnosti za koje su registrirani