Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
7734,77357737, 7738, 7739, 7741 Biogradska bb registrirane djelatnosti (spašavanje ljudi i šport i rekreacija)
"Bagatovo" nogometno igralište
3120/6 k.o. Crno Crno
Športsko igralište na Ravnicama registrirane djelatnosti
9650 Biskupa J. Divnića 4
J. Č. Čuke 5 47,00 prazno podrum
3653/2 Obala kneza Branimira 14 137,20 trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
K. Zankija 4 47,60 provođenje aktivnosti za koju je zajednica registrirana
Bokanjac - Kažimira Zankija 4 70,00 aktivnosti za koje su registrirani
723/2 k.o. Diklo Kožino, Put Zgona 5 5,00 provođenje aktivnosti za koju je zajednica registrirana