Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
9688 Vrata sv. Krševana bb 66,00
10392 Vrata sv. Roka bb 110,00
10392 Vrata sv. Roka bb 36,00
10392 Vrata sv. Roka bb 41,00
2864/3 Vukovarska ulica 1 100,00
10333/1 Zlatarska 4 61,00
4906/1 Zrinsko-Frankopanska 3 48,00
4906/1 Zrinsko-Frankopanska 5 48,00
Zrinsko-Frankopanska 13 38,00
Zrinsko-Frankopanska 13 102,00