Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2) Funkcija Namjena
Trg P. Zoranića bb 281,24 skladište
10556 Trg P. Zoranića 1 64,17 prazno
10556 Trg P. Zoranića 1 81,49 kavana - pripremanje i usluživanje pića
10556 Trg P. Zoranića 1 30,83 slastičarnica - pripremanje i usluživanje slastica, napitaka i bezalkoholnih pića
10741 Trg P. Zoranića 4 43,00 frizerski i pedikerski salon
10741 Trg P. Zoranića 3 52,00 pripremanje i usluživanje hrane i pića
10741 Trg P. Zoranića 3 25,00 pripremanje i usluživanje hrane i pića
7061 k.o. Veli Iž Veli Iž, lokacija Slanac 83,88 skladište
6000/1 V. Zmajevića Arbanasi 12 258,52 knjižnjične djelatnosti
3458/1 V. Maštrovića 20 28,00 ured