Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
6376 Trg Gospe Loretske 1 13,00
6401 Trg Gospe Loretske 5 45,00
6401 Trg Gospe Loretske 5 53,00
Trg P. Zoranića bb 402,49
Trg P. Zoranića bb 281,24
10556 Trg P. Zoranića 1 26,00
10556 Trg P. Zoranića 1 36,00
10556 Trg P. Zoranića 1 21,00
10556 Trg P. Zoranića 1 16,00
10556 Trg P. Zoranića 1 18,00