Katastarska čestica Ulica i broj Površina (m2)
10590/1 Kovačka 1 28,00
10590/1 Kovačka 1 33,00
10592 Kovačka 2
10596 Kovačka 2 31,80
10580/1 Kovačka 3 43,00
10595 Kovačka 4 30,00
10672 Kovačka 12 19,00
4835 Kralja D. Zvonimira 4 107,00
4838/2 Kralja D. Zvonimira 8 63,00
4841/2 Kralja D. Zvonimira bb 120,00